Szukaj:Słowo(a): ustawy z dnia 27 kwietnia


| Witam,
| Towar który zamówiłem u firmy sprzedającej na allegro okazał się wadliwy,

| zwrotu
| kosztów przesyłki za pobraniem.

Jesli towar jest naprawde wadliwy to
http://aukcjoteka.blogspot.com/2006/05/kto-paci-za-reklamacj.htmlW tekście jest wiele błędów. Przede wszystkim art. 560kc nie dotyczy
sprzedaży w relacji firma-konsument. Wynika to z Ustawa o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z
dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)

Art. 4:
Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Natomiast obowiązek zwrotu kosztów przesyłki wynika z art.8 tej ustawy:

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że
sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez
kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny,
materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.


| Co sądzicie o lokacie strukturyzowanej "Skarby Rosji"? Jak duże
| jest ryzyko - możliwość uzyskania 13% w ciągu 0,5 roku to duża
| pokusa.
| Link do informacji o lokacie: http://tinyurl.com/6kfjvp

W sumie RDX troche polecial wiec dobrze by bylo by do 27 czerwca
spadl znacznie bedzie wiekszy marginesMasz na myśłi to:

UWAGA! Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie są ofertą
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U.64.16.93 z późn. zmianami). Ubezpieczyciel Royal Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. gwarantuje wypłatę 13%
Zainwestowanej Składki jedynie na koniec okresu inwestycji. W trakcie
trwania lokaty strukturyzowanej wartość zainwestowanych środków może
podlegać wahaniom, a w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed
końcem okresu na jaki zawarta została umowa ubezpieczenia Klient musi
się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Wealth
Solutions sp. z o.o. i Ubezpieczyciel Royal Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu
inwestycyjnego (zysku), ani uzyskania określonego wyniku.

A w szczególnosci to:

Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. gwarantuje wypłatę
13% Zainwestowanej Składki


Prosze o odpowiedz.
PiotrROZPORZA;DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac' budynki i ich
usytuowanie a dokladnie to "ziennik Ustaw Rok 2002 Nr 75 poz. 690
wersja obowia;zuja;ca od 27.05.2004".
Masz na plytce dolaczonej do Muratora.

BR
Igus'

PS Oj bedziesz mial ciezko robiac sasiadom co tobie zrobili

ROZPORZA;DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac' budynki i ich
usytuowanie a dokladnie to "ziennik Ustaw Rok 2002 Nr 75 poz. 690
wersja obowia;zuja;ca od 27.05.2004".
Masz na plytce dolaczonej do Muratora.

BR
Igus'

PS Oj bedziesz mial ciezko robiac sasiadom co tobie zrobiliNie tak. Sasiad jest fajny na 100%. Zgodzil by sie nawet na dom na granicy i
z oknem, ale nie jemu o tym decydowac - musi byc zgoda ministerstwa i
przekazanie uprawnien odstapienia od zasad do Starostwa. Ja zas nie chce
czekac, tylko wykorzystac mozliwosc bez proszenia Ministerstwa. Czyli "jak
on ma to i ja moge" bez posredników typu Starostwo czy Ministerstwo. Jeszcze
raz pisze- sasiad jest o.k.
Piotr

P.S.
Dzieki za konkretny namiar. Ja po prostu dostaje wymiotów jak musze
przeczytac/przeszukac jakies przepisy...

Jeśli możesz - napisz proszę, w jakiej ustawie są te paragrafy, OK?Dz.U.02.75.690

2002-12-16 zm. Dz.U.03.33.270 §1

2004-05-27 zm. Dz.U.04.109.1156 §1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr
115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarządza się, co następuje:

mam :) ze tez wczesniej na to nie wpadlem
http://www.prezydent.pl/ser/index.php3?tem_ID=5343&kategoria=Podpisan...
y

46. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektórych ustaw, podpisana przez Prezydenta RP 15 kwietnia 2003 r.

Zameldować się rzeczywiście nie będę mógł bo w kwicie o nadaniu numeru
administracyjnego stoi, że 'działka niezabudowana". Pani w urzędzie
meldunkowym się ucieszyła, odetchnęła z ulgą, że jednak się nie da
załatwić, i odesłała mnie do wszystkich diabłów.
Usmiech jej zniknie jak jej pokażesz to:
Cyt
Do 19.06.2002 r. obowiązywał art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i
dowodach osobistych, który stanowił, że przy zameldowaniu na pobyt stały lub
czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie
uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić
zameldowanie.. Przepis ten został jednak uznany przez TK za niezgodny z art.
52 ust. 1 i art. 83 w związku z art. 2 Konstytucji (wyrok z dnia 27 maja
2002 r.
sygn. akt K. 20/01), w konsekwencji czego przestał obowiązywać. Potwierdził
to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 października 2002 r., III RN 183/2001,
stwierdzając, co następuje: Po utracie mocy obowiązującej przez art. 9 ust.
2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Tekst jednolity: Dz. U. 1984 r. Nr 32 poz. 174 ze zm.), w wyniku
ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. K 20/2001
(Dz. U. 2002 r. Nr 78 poz. 716), przedstawienie potwierdzenia uprawnienia do
przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, nie stanowi już
przesłanki zameldowania osoby na pobyt stały lub czas trwający ponad dwa
miesiące.


| Podobnie i w tym przypadku - każe się za zanieczyszczanie
| środowiska.
to podaj konkretnePracuję nad tym;/
Na razie rozgryzam USTAWĘ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska
Kiedyś byłam na bierząco w tej dziedzinie, ale to było dawno i
nieprawda;p
Trochę więc potrwa:]

Przejrzałem pobieżnie warunki (załączniki!), jakie musi spełniać
odpad, aby być zaliczony do niebezpiecznych.
Szczerze mówiąc nie sądzę, aby były one spełnione, ale mogę się mylić.Troche naciagane, ale...

"USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
(Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Załącznik nr 2
KATEGORIE LUB RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku
nr 4 i które składają się z:

8. olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali),"

    wg mnie podklady sa zanieczyszczone powyzszym.

        jar-jar

ps. ciekawe co WIOS by stwierdzil :)

Mam pytanie,
co oznacza pomarańczowa chorągiewka widoczna czasami na budynku nastawni (np.
Warszawa Włochy, przyczepiona przy oknie), budce dróżnika (np. Witanów k.
Błonia) lub trzymana przez tegoż dróżnika podczas przejazdu pociągu?Wszystko na ten temat znajdziesz w instrukcji sygnalizacji na PKP  E 1 .
Chorągiewka jest używana do podawania sygnałów na manewrach ( paragraf 7) jak i
do podawania sygnałów drogowych ( paragraf 9) oraz jeszcze kilku innych
paragrafach.
Szukaj E1 na stronach internetowych miłośników kolei ( nie szukaj na stronach
pkp bo nie znajdziesz, możesz jedynie poszukać dziennika ustaw z dnia 27
kwietnia 2000r - rozporządzenie MTiGM w sprawie zasad i warunków prowadzenia
ruchu na liniach kolejowych, ale to nie jest E1,  a jest to akt prawny wyższego
rzędu).
Ty

osobiscie nie spotkalem sie z zapisem, ze niemozna...wiec wolno :)Być może niedokładnie szukałeś.

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska.

Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na
środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie
jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością,
podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

Art. 7. 1. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia
skutków tego zanieczyszczenia.

2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania
temu zanieczyszczeniu.

oraz dalsze przepisy dotyczące ochrony wód i gleby

Dobrze jest też poczytać USTAWE z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.


Pracownik ma 100% rację, a przyjęte noty nie mają mocy, gdyż są
sprzeczne z ustawą. Rozwiązanie to tylko faktura korygująca + nowa
faktura.z jaką ustawą ? chyba kenijską tym bardziej że sposób wystawiania faktur
określa rozporządzenie rady ministrów a nie żadna ustawa ( art 8 par 1
ustawy o VAT).

Oczywiście że w tym przypadku należy wystawić notę korygującą a nie fakturę
korygującą - podst. prawna art 21 par 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług

Inna sprawa to że nota korygująca to nic innego jak kolejny rodzaj faktury
:)

Nie - bo nadal jest to 'wlasnosc' a nie wlasnosc.OK. Dostałem wniosek do wypełnienia o następującej treści:

Działając na mocy art. 39. ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowycj (Dz. U. Nr. 4 z 23.01.2001 r. poz. 27, które wejdzie z życie dnia 24 kwietnia 2001r.) jako uprawniony członek spółdzieni mający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego w ............ przy ul. ................. nr. budynku ........... nr. mieszkania....................... żądam zawarcia ze mną przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez spółdzielnię na mnie prawa własności tego lokalu w ten sposób, iż moje prawo odrębnej własności tego lokalu będzie związane z:
1. prawem własności do nieruchomości obejmującej budynek, w któreym ustanawia się prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
2. prawem własności pomieszczeń przynależnych do tego lokalu oraz udziałów we współwłasnośći nieruchomośći wspólnej, związanych z odrębną własnością uwłaszczonego lokalu.

- jaka jest różnica między spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i prawem własności?

proszę o jak najwięcej informacji na ten temat oraz o opinię czy to ma sens w praktyce. np. jakby spółdzielnia zbankrutowała.

3.  szukałem ale nie znalazłem pełnego tekstu tej ustawy ...
     byłem na stronach PARPA ... też nic.
     może ktoś wrzucić ten tekst na grupę ?Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy
o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 610
Scany dziennikow ustaw znajdziesz m.in:
http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/index.html


Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy"rozporządzenie utraciło moc".

  Z dniem 1.XII.2008 (utraciło), masz spóźnienie :)

* uregulował część należności na rzecz małego podatnika
  rozliczającego się metodą kasową,"w tej części".

  Dlaczego minister tego zaraz nie wpisał nie mam pojęcia.
  Ale teraz już jest:
http://www.przepisy.gofin.pl/5,35,43181,0.html

pzdr, Gotfryd


[...]

| Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
| 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy

"rozporządzenie utraciło moc".
  Z dniem 1.XII.2008 (utraciło), masz spóźnienie :)<#wyraz. Ostatnio nie nadążam za zmianami. :(

| * uregulował część należności na rzecz małego podatnika
|   rozliczającego się metodą kasową,

"w tej części".

  Dlaczego minister tego zaraz nie wpisał nie mam pojęcia.
  Ale teraz już jest:
http://www.przepisy.gofin.pl/5,35,43181,0.htmlA jednak. :)


Witam!

Wystawiam fakturę na walutę (USD) w dniu dzisiejszym - data
wystawienia 30.04.2007, data sprzedaży 04.2007.. Po jakim kursie mam
przeliczyć te kwoty? 30.04 czy 27.04 (zeszły piątek)?Do VAT z dnia wystawienia, chyba że nie ogłoszone jeszcze kursu,
do PIT z poprzedniego dnia roboczego(zakładając updof)

Czy pisanie oprogramowania na zamówienie, jeżeli czynność ta trwała
przez dłuższy okres czasu (i przeciągnie się na kolejny miesiąc) można
traktować jako sprzedaż ciągłą? Wystarczy że jako datę sprzedaży podam
miesiąc kwiecień?IMHO to powinno wynikac z umowy. W skrócie, jeśli dostajesz kasę za gotowy  
soft
to wystawiasz fakturę po zrobieniu całości. Jeśli dostajesz kasę
za etapy, to po skończeniu etapu. Jeśli dostajesz kasę za pisanie softu,
to możesz z tego zorbić sprzedaż ciągłą i rozliczać miesięcznie.
Ale że z doświadczenia wiem że sprawa jest płynna.
W każdym razie nie ma definicji sprzedaży ciągłej, więc można miec tutaj  
różne poglądy.

I jeszcze jedno, jeśli łaska - czy jeżeli wystawię (sporządzę i
wydrukuję) faktury dzisiaj, ale klientom wyśle je dopiero 7. maja
(ogólnie za około tydzień), to będzie wszystko w porządku? Jest
obowiązek wystawienia faktury w terminie, ale chyba nie ma żadnego
obowiązku _wysłania_ jej w określonym terminie po jej wystawieniu?Faktycznie ciekawe, jest w ustawie coś o terminie doręczenia faktury?

pozdro

Sprawa jest taka. Ostatnio robiąc zdjęcia na dworcu zaczepił mniej
kolejarz i
powiedział, że to obiekt strategiczny i nie wolno bez pozwolenia dyrekcji
robić
zdjęć. Czy to prawda?
I jescze jedno. Jaka jaka jest tego podstawa prawna?
Pozdrawiam
RajasDz.U.01.30.351

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 marca 2001 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w
pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

(Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2001 r.)
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr
84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych,
z zastrzeżeniem § 2 i 3, zabrania się:

.
.
.
.
16)  fotografowania, filmowania, wykonywania szkiców i rysunków budynków,
budowli i urządzeń oraz pociągów i innych kolejowych pojazdów szynowych,
jeżeli zakaz taki wprowadzony jest przez zarząd kolei lub przewoźnika
kolejowego,

(a zakazu takiego nikt nie wprowadził)

pytanie jak w temacie
potrzebuję e1 w wrsji papierowej, wie może ktoś co/jak/gdzieIdź do dowolnej księgarni / kiosku, prowadzącego sprzedaż wydawnictw
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poproś Dziennik Ustaw nr 34 z dnia 27
kwietnia 2000 r. (kosztuje 13,68 zł), w nim znajdziesz Rozporządzenie MTiGM
z dnia 11 lutego 2000 r w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia
ruchu na liniach kolejowych.

Pedro

Idź do dowolnej księgarni / kiosku, prowadzącego sprzedaż wydawnictw
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poproś Dziennik Ustaw nr 34 z dnia 27
kwietnia 2000 r. (kosztuje 13,68 zł), w nim znajdziesz Rozporządzenie
MTiGM
z dnia 11 lutego 2000 r w sprawie szczegółowych zasad i warunków
prowadzenia
ruchu na liniach kolejowych.już nieaktualne !!!!!!!!!!!!!!!
Dz. U. 2005 nr 172 poz 1444 - obowiązuje od 4 dni
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051721444 - tu do
ściągnięcia (ponad 120 stron, ok 24 MB)

będzie za niedługo nowe wydanie E1, teraz pod nazwą : Ie1(E1) , tak jak
wszystkie inne instrukcje peelkowskie

    adam

Mam malą prośbe pilnie poszukuje wzorów znaków, które stoją przy torach
kolejowych. Z tego co sie orientuje to wzory te określa instrukcja E1.
Gdzie
mozna zdobyc taka instrukcje w formie cyfrowej.----------------------------------------------------------

Jest fajny programik z E-1 na FTP-a "Chip"-a:
http://download.chip.pl/download_46634.html

W ogóle to co się nazywa potocznie instrukcją E-1 to masz w Dzienniku Ustaw
z 27 kwietnia 2000 roku, numer 34, pozycja 400 i nazywa się oficjalnie tak:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.

Jest do kupienia w każdym Sądzie Okręgowym

Pozdro
SmAs

| Mam malą prośbe pilnie poszukuje wzorów znaków, które stoją przy torach
| kolejowych. Z tego co sie orientuje to wzory te określa instrukcja E1.
Gdzie
| mozna zdobyc taka instrukcje w formie cyfrowej.

----------------------------------------------------------

Jest fajny programik z E-1 na FTP-a "Chip"-a:
http://download.chip.pl/download_46634.html

W ogóle to co się nazywa potocznie instrukcją E-1 to masz w Dzienniku
Ustaw
z 27 kwietnia 2000 roku, numer 34, pozycja 400 i nazywa się oficjalnie
tak:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.

Jest do kupienia w każdym Sądzie OkręgowymDzienniki Ustaw znajdziesz na stronach www.abc.com.pl w dziale Publikatory
lub na stronach sejmu: www.sejm.gov.pl

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od
Pana Romana Krzysztofa Karkosika, iż w transakcjach pakietowych dnia 26
kwietnia 2006 roku sprzedał 795.000 sztuk akcji Boryszew S.A. oraz w transakcji
poza rynkiem regulowanym dnia 27 kwietnia 2006 zbył 1.020.000 sztuk akcji
Boryszew SA. Przed zmianą stan posiadania akcji Boryszew SA wynosił 43.355.050
sztuk akcji Boryszew S.A. stanowiących 69,16% udziału w kapitale zakładowym
Boryszew S.A.. Posiadane akcje dawały 43.355.050 głosy na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, co stanowiło 68,87% ogólnej liczby głosów. Obecnie Pan Roman Krzysztof
Karkosik jestem posiadaczem 41.540.050 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących
66,26% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 41.540.050 głosy na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,98% ogólnej liczby głosów na WZ.

Karkosik zbiera na Stocznie.

Pytanie jak sie to przelozy na kurs Alchemi??? Odpowiedz raczej oczywista:))))

Nie ma jeszcze oficjalnego info ale przynajmniej u mnie w DI BRE mam juz
rozliczona transakcje - dostalem 4,2 % z ilosci zamowionych akcji.
Zapisywalem
sie w pierwszym terminie.      Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW w
Warszawie S.A.
     Podstawa prawna
     Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści
prospektu

     Treść raportu:
     Zarząd Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok S.A. z siedzibą w
Białymstoku informuje, iż w dniu 6 maja 2005 r. na sesji giełdowej Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. inwestorom indywidualnym, którzy
złożyli zlecenia kupna akcji w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji,
przydzielono łącznie 1.445.000 akcji Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok
S.A.

      Inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zlecenia kupna akcji w
Okresie Pierwszym w Transzy Inwestorów Indywidualnych (22 - 26 kwietnia 2005
r.) przydzielono łącznie 1.433.815 akcji, stopa redukcji zleceń wyniosła
95,80%.
      Inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zlecenia kupna akcji w
Okresie Drugim w Transzy Inwestorów Indywidualnych (27 - 28 kwietnia 2005
r.) przydzielono łącznie 11.185 akcji, stopa redukcji zleceń wyniosła
97,90%.


Znalazlem ciekawy wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego - Osrodek
Zamiejscowy w Katowicach z dnia 19 lipca 1999 r. i zacytuje fragmenty.
NSA rozpatrywal skarge Henryka K. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł [..]
"Henryk K. - zgłaszając pojazd do procedury dopuszczenia do obrotu -
przedłożył ocenę techniczną rzeczoznawcy techniki samochodowej z 8 kwietnia
1998 r. określającą stopień uszkodzeń i braków na 69,29% wartości samochodu.
Z opinii tej wynikało ponadto, iż samochód został uszkodzony w wyniku
"koziołkowania". Według opinii Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
samochód ten stanowił odpad w rozumieniu ustawy z 27 czerwca 1997 r. o
odpadach. [....]
Z punktu widzenia przywołanych wyżej regulacji prawnych należy przyjąć, iż
uszkodzony pojazd samochodowy może być uznany za odpad (art. 3 pkt 1 ustawy
z 27 czerwca 1997 r. o odpadach), jeśli ze względu na zakres i charakter
uszkodzeń (stopień zużycia) nie jest możliwe przywrócenie jego stanu
technicznego do stanu umożliwiającego dopuszczenie do ruchu drogowego.Nie rozumiem - to w koncu jak to sie skonczylo ? NSA stwierdzil ze
ze UC ma prawo nazwac kazdego rozbitka odpadem skoro tak uwaza,
czy uznal ze Henryk K ma racje twierdzac ze to nie odpad ?

A swoja droga - czy naprawde istnieje jakis przeglad przednaprawczy
w stacji diagnostycznej ? Bo tak by wygladalo z tego co cytowales ..

J.


| Głupoty ludzie piszecie!
| Ustawa została uchwalona 20.04.2004 czyli teraz Prezydent
| od tej daty ma bodajrze 14 dni na jej podpisanie bądź
| zawetowanie.
| A jak podpisze to dopiero wtedy ukaże się w Dzienniku Ustaw
| i od dnia ukazania się 14 dni na uprawomocnienie.
| Czyli można spekulować, że być może od czerwca to wejdzie.

I po co bzdury piszesz ?
http://www.mi.gov.pl/moduly/aktualnosci_sg/informacja.php?id_informac...

"Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie, z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. b), [...]No to sie pospieszyli - prezydent podpisal 27 kwietnia :-)

J.

'bulba' wyklawiaturzył/a w niusie

| wszyscy jakas plote puscili, tylko nijak sie to ma do KC.

Dziwi mnie ton Twojej wypowiedzi. Slabo orientujesz sie, a piszesz jakbys
byl co najmniej doktorem prawa wykladajacym na dodatek w katedrze prawa
cywilnego.

Na szeroko pojete prawo cywilne nie nalezy patrzec tylko przez pryzmat
Kodeksu Cywilnego.

Przykladowo (co w sumie nas interesuje) jest sobie taka ustawa z dn. 27
lipca 2002 r. (ktora weszla w zycie 1 stycznia 2003 r.) o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U.02.141.1176).

I tam w tej ustawie stoi:

Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności
przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa
tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą
(towar konsumpcyjny).

(...)

4. Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (...).

Jak ktos ma ochote to mozna kliknac:
http://www.prawo.psm.pl/?x=D2002_141_1176
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1176.htm

Przypomne, ze w Kodeksie Cywilnym w Ksiedze III zatytulowanej
"Zobowiazania", jest Tytuł XI zwany "Sprzedaz" i w tej jednostce jest
Dzial II noszacy nazwe "Rekojmia za wady" (a. 556-576) oraz Dzial II
"Gwarancja jakosci" (a. 577-581).

jasne?

-piotr

  INFORMACJA STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
późń. zmianami ), Starosta Powiatu Wałbrzyskiego informuje, że w dniu 16
kwietnia 2004 r. zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie wniosek
Pana Jana Strzelczyka, działającego ( zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem )
w imieniu Inwestora: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. z siedzibą przy
al. Jerozolimskich 181 w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia na budowę :

rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA obejmująca montaż
dwóch dodatkowych anten wraz ze wspornikiem, oraz modernizacji istniejącego
systemu anten parabolicznych, na kominie Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej przy
ul. Ogrodowej 25 w Wałbrzychu (dz. nr 293/4 obręb nr 4 Szczawienko).

Konfiguracja anten po przebudowie: anteny radioliniowe - 6 AM-1 (azymut 40o,
106o, 320o,0o,143o,222o), 4 AM-4 (230o,104o,175o,300o), AM-6 145o, AM-7 16o,
AM-14 143o, anteny sektorowe - dwie AS-19 (40o,110o), dwie AS-24
(180o,330o) - wszystkie azymuty z tolerancją +10o - wysokość zawieszenia od
39,0 do 41,0 m npt oraz od 124,0 do 125,5 m npt.

  INFORMACJA STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy
z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
późń. zmianami ), Starosta Powiatu Wałbrzyskiego informuje, że w dniu 16
kwietnia 2004 r. zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie
wniosek
Pana Jana Strzelczyka, działającego ( zgodnie z udzielonym
pełnomocnictwem )
w imieniu Inwestora: Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. z siedzibą
przy
al. Jerozolimskich 181 w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia na budowę
:

rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA obejmująca montaż
dwóch dodatkowych anten wraz ze wspornikiem, oraz modernizacji
istniejącego
systemu anten parabolicznych, na kominie Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej przy
ul. Ogrodowej 25 w Wałbrzychu (dz. nr 293/4 obręb nr 4 Szczawienko).

Konfiguracja anten po przebudowie: anteny radioliniowe - 6 AM-1 (azymut
40o,
106o, 320o,0o,143o,222o), 4 AM-4 (230o,104o,175o,300o), AM-6 145o, AM-7
16o,
AM-14 143o, anteny sektorowe - dwie AS-19 (40o,110o), dwie AS-24
(180o,330o) - wszystkie azymuty z tolerancją +10o - wysokość zawieszenia
od
39,0 do 41,0 m npt oraz od 124,0 do 125,5 m npt.no to moze za moje osiedle sie tez wezma bo jak narazie to zasieg miernota
:(

   Wałbrzych, 2003.02.28

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Na podstawie art. 32 ust 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. "Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 627 z
późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w dniu 28
lutego 2003 r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie dane o
wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
inwestycji pod nazwą: budowa wieży antenowej (o wysokości około 54m + 6m
iglica odgromowa), dwóch kontenerów z urządzeniami zasilającymi i
odbiorczymi, linii zasilającej kontenery oraz montaż anten dla stacji
bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA GSM, przy ul. Wrocławskiej 16 w
Wałbrzychu na terenie działki nr 313/4 - obręb Piaskowa Góra nr 7.

----- Original Message -----

Sent: Wednesday, April 25, 2001 1:39 AM
Subject: Tekst rozporzadzenia o porzadku na kolei

Dz.U.01.30.351

ROZPORZĽDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 marca 2001 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w
pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

(Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2001 r.)
Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr
122, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach
szynowych, z zastrzeżeniem § 2 i 3, zabrania się:
  16)  fotografowania, filmowania, wykonywania szkiców i rysunków
budynków, budowli i urządzeń oraz pociągów i innych kolejowych pojazdów
szynowych, jeżeli zakaz taki wprowadzony jest przez zarząd kolei lub
przewo nika kolejowego,A może to jest tak że fotografowania zabrania się NA OBSZARZE kolejowym -
czyli np. stojąc na dworcu, w szopie, na torach a można fotografować pociąg
stojąc sobie np. na szosie lub łące NIE NALEŻĄCEJ do PKP

Może dobry adwokat to uwzględni i wyrok zostanie złagodzony?

A jak nie to trzeba będzie kupić sobie szpiegowskie aparaty i jak ktoś
zobaczy to połykać a potem płukanie żołądka

Pozdrawiam
Aron

:
: ----- Original Message -----

: Sent: Wednesday, April 25, 2001 1:39 AM
: Subject: Tekst rozporzadzenia o porzadku na kolei
:
:
: Dz.U.01.30.351
:
: ROZPORZĽDZENIE
: MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
:
: z dnia 14 marca 2001 r.
:
: w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym,
w
: pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.
:
:
: (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2001 r.)
: Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
transporcie
: kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999
r.
: Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr
: 122, poz. 1314) zarządza się, co następuje:
:
:
: § 1. Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach
: szynowych, z zastrzeżeniem § 2 i 3, zabrania się:
:   16)  fotografowania, filmowania, wykonywania szkiców i rysunków
: budynków, budowli i urządzeń oraz pociągów i innych kolejowych pojazdów
: szynowych, jeżeli zakaz taki wprowadzony jest przez zarząd kolei lub
: przewo nika kolejowego,
:
: A może to jest tak że fotografowania zabrania się NA OBSZARZE kolejowym -
: czyli np. stojąc na dworcu, w szopie, na torach a można fotografować
pociąg
: stojąc sobie np. na szosie lub łące NIE NALEŻĄCEJ do PKP
:

To znaczy, ze wzdluz kazdego torowiska w Polsce PKP bedzie musialo ustawic
tabliczki "teren PKP" aby bylo dokladnie wiadomo skad mozna juz robic
zdjecia   ;-)| | OK, najprostszy przykład... Serwis oddalony o 100 km, sklep pod
| | domem.
| | No to oddajesz towar do sklepu, ale tez kozystasz z gwarancji :)
| | sklep ma obowiazek przyjac na te okolicznosc od Ciebie towar, nie
| | widze problemu :)
| Możesz podać podstawe prawna z której wynika ten obowiązek?
| Kodeks Cywilny, przeczytaj dokladnie artykuly poswiecone gwarancji.
| Przeczytaj sobie Art. 535(1).
Art. 580. § 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinienKodeks Cywilny (pełną wersję) można dość łatwo znaleźć via google (jak
zresztą większość rzeczy):

Art. 535(1). Przepisy niniejszego działu stosuje się do sprzedaży
konsumenckiej w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest uregulowana
odrębnymi przepisami.

i dalej:
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)
Art. 1.
1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności
przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa
tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą
(towar konsumpcyjny).

4. Do sprzedaży konsumenckiej NIE STOSUJE SIĘ przepisów art. 556-581
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny..

epsilon$ while read LINE; do echo "$LINE"; done < "Sławomir Januszkiewicz"

| | Co Ty nie napiszesz. Art. 556-576 KC wycięli? Nie sądzę. Rękojmia jak
| | najbardziej istnieje.
| Owszem, pomieszałem. Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się zasad
| rękojmi.
| Że co? Jak najbardziej stosuje się.
| Jedynie w bardzo nielicznych przypadkach (IIRC nieruchomości, energia
| elektryczna i coś jeszcze).
| W pozostałych przypadkach możesz się powoływać na niezgodność towaru
| konsumpcyjnego umową.
Na litość, Mariusz.
Art. 556. [Wady rzeczy]USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego1)

Rozdział 1
Sprzedaż konsumencka

Art. 1.
[...]
4. Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

scianka wspinaczkowa to ciekawy pomysł - zobaczymy

rusza sie cos z cebtum dystrybucyjnym tesco :

Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14, pok. 109, zamieszczone zostały dane o decyzji Nr 130/2007 z dnia 09.11.2007 r., znak WŚR.MC.7624-1-22/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:

„Centrum dystrybucyjne TESCO w Sosnowcu”.

wydanej na wniosek Pana Jana Liszkowskiego z firmy PENTAGRAM Architekci Sp. z o. o., 60-846 Poznań ul. Kochanowskiego 18/8, działającego z upoważnienia TESCO /POLSKA/ Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56.
cytat ze strony UM

Prognozy oddziaływania na środowisko
2007-10-18
Stosownie do treści art. 32 u. 1 p. 1 oraz art. 34 u. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902, z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że została opracowana „Prognoza oddziaływania na środowisko” ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec-Centrum”, obejmującego tereny centrum Sosnowca położone w sąsiedztwie dworca kolejowego Sosnowiec Główny, łącznie z terenem osiedla w rejonie ul. Jana Kilińskiego, z którą można się zapoznać w siedzibie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20, pokój 503E – IV piętro.
Uwagi do „Prognozy oddziaływania na środowisko” można składać w terminie od dnia 18 października 2007 r. do 16 listopada 2007 r., poprzez wpis do zeszytu uwag, dołączonego do niniejszego opracowania.

ciekawe czemu miało to służyć... zazwyczaj takie prognozy wykonuje przed planowanymi inwestycjami...
USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. [Dz. U. Nr 53, poz. 549] ze zmianami wprowadzonymi ustawami: Dz.U. 2001 nr 27, poz 298 Dz.U. 2002 nr74, poz.676 Dz.U 2002 nr 117, poz.1007 [Dz. U. z dnia 28 marca 2003 r.] w brzmieniu obowiązującym od dnia 12 kwietnia 2003 r.


Rozdział 2
Art. 9. 2. Broń pneumatyczną, miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ wojskowy.
Rozdział 1
Art. 4. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:
...
a) broń białą w postaci:

- ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni,

- kastetów i nunczaków,

- pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

- pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,O mieczach czy nożach ani słowa więc chyba nie trzeba pozwolenia.
Kiedy ja wybierałam nie mieliście przywilejów.


Mam pytanie, ale wyłącznie do nauczycieli:
- Czy od ustanowienia pamiętnej Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela.) przybyły im jakiekolwiek przywileje?
W mojej świadomości jest jedynie ciągłe "obcinanie" uprawnień zawartych w pierwszym tekście tej Karty, ale może sie mylę...

Mam pytanie, ale wyłącznie do nauczycieli:
- Czy od ustanowienia pamiętnej Karty Nauczyciela (Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela.) przybyły im jakiekolwiek przywileje?Odpowiedź już mi się nasuwa, ale żeby zaraz nie było powodów do kolejnej awantury, sprawdzę dokładnie i wtedy zabiorę głos.
obowiązuje nadal i trzeba go przestrzegać , i jest nastepujące:
art.25 ust. 1 i 2 i 3 a także art. 26 ust. 1 pkt. 2) oraz art 27 ust. 1 .
Polecam w szczególności przepis prawa art. 28 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Co na to NIK i pan prokurator. Czy w wyniku podjętej decyzji przez KE rozpoczęto procedurę przewidziną wspomnianymi przepisami prawa . To należy sprawdzić ?
№ sprawy: 140/07
Nowogród Bobrzański, dnia 5 października 2007 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie usługi w zakresie czyszczenia 11 szt. zbiorników paliwowych.

Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, iż od jednego z wykonaw-ców wpłynęły następujące zapytania:
1. Prosimy podać, jaką ilość odpadów ropopochodnych na każdy zbiornik wykonawca powinien wycenić w ofercie?
2. Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę uszczelek włazowych?
3. Prosimy podać harmonogram udostępniania zbiorników (pojedynczo, parami, inny)?
4. Czy zamawiający wymaga czyszczenia zbiornika 3’000 m3 na całej powierzchni ścian oraz czyszczenia tegoż zbiornika z zewnątrz?
5. Zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. wykonawca robót jest wytwórca odpadów, a wytwórca od-padów musi uzyskać decyzję zatwierdzającą Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Czy oferent musi po-siadać te uprawnienia w dniu składania oferty?

Zamawiający odpowiada:
Ad 1. Przewidywane ilości odpadów to: ze zbiornika 3’000 m3 – ok. 1’500 l; ze zbiorników 100 m3 – ok. 1’500 l łącznie.
Ad 2. Tak.
Ad 3. Wszystkie zbiorniki są dostępne jednocześnie.
Ad 4. Zbiornik należy wyczyścić wewnątrz do wysokości 2 metrów; zamawiający nie wymaga czyszczenia zewnątrz.
Ad 5. Zamawiający nie wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawcy takie uprawnienia mieli dołączać do ofert.

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3036

(-) cz.p.o. ppłk Krzysztof BIALUK
dotyczy: protestu w postępowaniu przetargowym na wykonanie czyszczenia - odbiór i utylizację odpadów ropopochodnych ( nr sprawy: LOG/139/2007)

Informuję, że działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 164 poz.1163 z późn./ Zamawiający rozpatrzył Państwa protest (nr pisma S-3/3324) z dnia 04.05.2006r. i uwzględnił go.

Uzasadnienie: ze względu na to, iż Zamawiający zażądał od wykonawców dokumentu:"aktualnego pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i transportu odpadów niebezpiecznych o kodzie 16.07.08, wystawionego przez Prezydenta Wrocławia", natomiast zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz.251) art. 17 - 19 Wykonawca powinien przedstawić opracowany program gospodarki odpadami zatwierdzony przez właściwy terytorialnie organ tj. wojewodę. Jednocześnie zamawiający wyznaczył zbyt krótki okres na składanie ofert, w związku z czym wykonawcy nie są w stanie przedstawić w dniu składania ofert zatwierdzonego programu gospodarowania odpadami.
Zgodnie z art.38 ust 5 cyt. ustawy zamawiający nie może wprowadzić zmian w zakresie żądanych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Zmawiający unieważnia postępowanie na podstawie art.93 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.cyt. ustawy, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pouczenie:
Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska
1998. 11. 06 wyrok SN II UKN 290/98 OSNP 1999/24/793

Niezgłoszenie pracodawcy w sposób niezwłoczny wypadku przez poszkodowanego pracownika nie uzasadnia odmowy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Dz. U. Nr 37, poz. 160 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).

1998. 01. 27 postanowienie SN II UKN 471/97 OSNP 1999/2/75

Powództwo o ustalenie lub sprostowanie treści protokołu powypadkowego jest dopuszczalne na podstawie art. 189 KPC.

2002. 04. 25 wyrok NSA II SA 3189/01

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której pracodawca zwolniony byłby od wykonania wyżej opisanego obowiązku. Przesłanką takiego zwolnienia nie może nawet być oczywiste przyczynienie się pracownika do wypadku ani też oczywisty brak związku wypadku z pracą.

http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/88200001.htm
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 12, poz. 61) wprowadziła możliwość dokonywania aborcji przez uprawnionego do tego lekarza w trzech przypadkach (art. 1 ust. 1):

gdy za przerwaniem ciąży przemawiały wskazania lekarskie dotyczące zdrowia płodu lub kobiety ciężarnej,
gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa,
ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej.
.....
Wreszcie jakiś miły news ze świata polityki, w dodatku prawdziwy, pomimo że rzecz zdarzyła się Prima Aprilis

2008-04-01

Sejm jednomyślnie za porozumieniem z ESA

Sejm głosował za ratyfikacją porozumienia w sprawie współpracy Polski z Europejską Agencją Kosmiczną. Wszyscy posłowie poparli ustawę.

Podczas 11. posiedzenia Sejmu w dniu 28 marca odbyło się 19 głosowań. Sejm zajmował się m.in. sprawą ratyfikacji porozumienia o współpracy naszego kraju z Europejską Agencją Kosmiczną ESA. Głosowanie odbyło się o godz. 9:16 i na 433 obecnych posłów wszyscy głosowali za ratyfikacją. Teraz ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat, na koniec wymagany będzie podpis prezydenta.

Porozumienie PECS, czyli Plan for European Cooperating State Charter (Plan dla Europejskich Państw Współpracujących), to projekt skierowany do nowych członków Unii Europejskiej. Ma zacieśniać współpracę w dziedzinie badań kosmicznych i jest etapem na drodze do pełnego członkostwa w ESA. Porozumienie podpisano w Warszawie 27 kwietnia 2007 r.

Roczna składka z tytułu udziału w PECS wynosi około miliona euro. Cała wpłacona kwota ma wrócić do Polski w formie finansowania kontraktów, w których wezmą udział polskie instytuty i firmy. Pełnoprawni członkowie agencji opłacają składki w wysokości około 12-15 milionów euro.

Poprzednia umowa Polski z Europejską Agencją Kosmiczną była zawarta w 2002 r. Porozumienie PECS rozszerzy zakres tej współpracy.

(...)źródło
Żenujące to jest - cytujesz ustawe w zakresie stowarzyszenia pełnego. Rany człowieku zrób se test na IQ, nawet na taśmie produkcyjnej u mnie w firmie rozumieją podstawowe sformuowania prawne...

O to co tytuje i co obecnie obowizuje po wszelkich nowelizacjach i poprawkach:

zmiany: 1990-03-13 Dz.U.1990.14.86 art. 1
1995-01-01 Dz.U.1994.84.386 art. 4 ust. 6a
1996-04-09 Dz.U.1996.27.118 art. 1
1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 57
2001-01-01 Dz.U.1997.121.769 art. 73

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach

i Tylko poiwem jedno o.... ..e
http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=10755

Rozprawa administracyjna - droga ekspresowa S2

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Wojewoda Mazowiecki uprzejmie zaprasza na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi ekspresowej S2 (POW) od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko”, która odbędzie się w dniu 09 września 2008 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nr 259 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Rozprawa będzie miała następujący przebieg:

1. Rozpoczęcie rozprawy;

2. Przedstawienie dotychczasowego przebiegu postępowania – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

3. Przedstawienie i omówienie przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz DHV Polska założeń projektowych dla przedmiotowej inwestycji;

4. Dyskusja;

5. Podsumowanie;

6. Odczytanie i podpisanie protokołu z rozprawy;

7. Zakończenie rozprawy.
http://um.warszawa.pl/v_s...k_id=6497&kat=9

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXIII/396/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy w dniach od 29 marca 2006 r. do 27 kwietnia 2006 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII, w poniedziałki w godz. od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2006 r., w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad1, VI piętro, sala Koncertowa, o godz. 17.00.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m. st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2006 roku.

2006-03-13, Biuro Naczelnego Architekta Miastainfo: Pb_7
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1355/OŚ/2007 z dnia 11 września 2007r., znak: OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/83/13691/06/07, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej UMTS projekt WAR 3021A na dachu budynku usytuowanego przy ul. Wełnianej 12a

Warszawa, 19.09.2007.

OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/83/14145/06/07

INFORMACJA
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że w publicznie dostępnym wykazie zostały zamieszczone dane o decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1355/OŚ/2007 z dnia 11 września 2007r., znak: OŚ-II-WE-DŚ-UL/7624/83/13691/06/07, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej UMTS projekt WAR 3021A na dachu budynku usytuowanego przy ul. Wełnianej 12a w Dzielnicy Ursynów m. st.Warszawy, wydanej na wniosek P4 Sp. z o.o. złożony w dniu 18 stycznia 2006r.

z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Andrzej Dziura

2007-09-21, Biuro Ochrony Środowiskahttp://www.um.warszawa.pl..._id=13109&kat=9
W dniu dzisiejszym dostałam mejlem odpowiedź na skargę dotyczącą telefonu:
"
Szanowna Pani,

W odpowiedzi na korespondencję przesłaną przez Panią  na mój adres
elektroniczny w dniu 3 kwietnia br. uprzejmie informuję, że opisana
sytuacja została wyjaśniona przez bezpośredniego przełożonego pracownika,
z którym Pani rozmawiała oraz  podjęte zostały stosowne działania.
Pracownik, który odebrał  telefon od Pani tłumaczy, iż odbywał wówczas
rozmowę z osobą składającą skargę w Ministerstwie (w pokoju przyjęć) i aby
udzielić dokładnych informacji zaproponował, że wkrótce zadzwoni pod
wskazany przez Panią numer telefonu. Po przeanalizowaniu sytuacji
przyznał, że uległ emocjom, które spowodowały niewłaściwe zachowanie,
zapewnił jednak, że absolutnie nie było to działanie celowe. Jest to osoba
już w wieku emerytalnym, o kilkunastoletnim stażu pracy w MPiPS, o
nienagannej opinii, co pozwala sądzić, że sytuacja miała charakter
incydentalny.

Formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej MPiPS został
opracowany zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego
dotyczącymi udzielania odpowiedzi przez urząd na korespondencję przesyłaną
elektronicznie. Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U 64/2005 poz. 656  z późniejszymi
zmianami) oraz z wydanym na jego podstawie  rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno -
technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym
(Dz. U. 2005 Nr 200, poz. 1651) a także wymaganiami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie
dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1664) każdy urząd (w
tym MPiPS) jest zobowiązany od 1.05.2008 r.  uruchomić tzw. Elektroniczny
Urząd Podawczy. Wszyscy składający pisma elektroniczne (w tym wnioski i
skargi) będą  otrzymywali tzw. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Do tego
czasu pracownicy Stanowiska ds. Skarg i Wniosków w Biurze Ministra będą
wysyłali nadawcom elektroniczne potwierdzenie wpływu korespondencji do
MPiPS.

Z poważaniem
Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki Społecznej
"

USTAWA

z dnia 27 marca 2003 r.

o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 1)

(Dz. U. Nr 80, poz. 718)

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r.
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; ustawę z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z
2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr
154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.

- Jak myslisz ustawa obowiazuje od 27 marca 2003 czy od 7 lipca 1994 to
pytanie do prawnikow

pozdrawiam
jarpol

| Wydaje mi sie ze te strony beda bardzo dokladne

| http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/Main/WDU19940890414

3. Do obiektów budowlanych, w odniesieniu do których przed dniem wejścia w
życie ustawy wydano pozwolenie na budowę, nie stosuje się przepisów o
obowiązkowej kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub
złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

[...]

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z
tym że przepisy art. 1 pkt 50, w części dotyczącej obowiązku
przeprowadzania kontroli, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Czy to aby na pewno oznacza, że jeżeli dostanę pozwolenie na budowę w tym
roku to mnie nie obejmą przepisy o płatnej kontroli? Punkt 3 mówi o
wejściu
w życie *ustawy* a nie art. 1 pkt 50 (btw, kiedy ustawa wchodzi w życie?)

--
Piotr Piątkowski, Kraków
perl -le 's**02).4&9%4^[./4(%2^0%2,^([#+%2&**y%& -;^[%"`-{ a%%s%%$_%ee'Uprzejmie donosze: Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
(oprócz drzew owocowych, sadzonych na plantacjach albo o wieku nie
przekraczającym 5 lat) wymaga ZEZWOLENIA wydanego na wniosek władającego
nieruchomością.

KARY

Administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia wymierza wójt. Jednostkowe stawki kary nie mogą
przekroczyć za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
trzykrotnej stawki jednostkowej opłaty przewidzianej dla danego rodzaju
lub gatunku (odmiany) drzewa. Tryb nakładania kar pieniężnych, a w
szczególności przypadki zawieszania obowiązku uiszczania kary oraz
współczynniki różnicujące wysokość kar nakładanych na osoby fizyczne ma
określić minister ds. środowiska. Natomiast jednostkowe stawki kar za
usuwanie drzew określa Rada Ministrów. Możliwość odroczenia,
zmniejszenia lub umorzenia opłat i kar określają szczegółowo przepisy
art. 316-321 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. &#8211; Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.). Stawki kar za zniszczenie
jednego metra kwadratowego wynoszą: dla krzewów &#8211; 26 proc.
podstawy (czyli najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę
pracowników obowiązującego 30 września roku poprzedniego, a określonego
na podstawie k.p.), dla trawników &#8211; 6 proc. podstawy, a dla
kwietników &#8211; 52 proc. podstawy. Kary ustalone, ale nieuiszczone w
wyznaczonym terminie, podlegają (wraz z odsetkami za zwłokę)
przymusowemu ściągnięciu poprzez postępowanie egzekucyjne w
administracji. Nie można wydać decyzji o wymierzeniu pieniężnej kary
administracyjnej, jeżeli od dnia, w którym stwierdzono naruszenie
wymagań ochrony środowiska, upłynęło 5 lat. Wymierzonej kary nie pobiera
się po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość
została wydana. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu
drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w
sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom.


Dzięki ! Kupiłem w 10.2003. Na drugi dzień przyniosłem telefon do sklepu.
Wadliwie działał. Panienka powiedziała, że moze przyjąć w ramach rękojmi.
Ja na to, że już nie ma. Trochę się upierałem, bo słyszałem właśnie, ze
rękojmia już nie istnieje w tym roku. W chamskich mocno słowach zostałem
poinformowany, ze sie nie znam i juz. W zwiazku ztym zadam sobie ten trud
i pójdę tam jeszcze raz i rzucę jej na biurko informacje o rękojmi. Tylko
pytanie : w jakim dokumencie to zapisane ?ustawa z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, Dz.U. nr 141, poz.1176,

Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności
przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która
nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą (towar konsumpcyjny).
2. Ustawy nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, jak również
do gazu i wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w
określonej objętości.
3. Ustawy nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży
dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym.
4. Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556-581
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr
11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz.
242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r.
Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998
r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z
2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr
114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz.
1450 i Nr 145, poz. 1638 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).

nie kupiłeś na firmę?

KG

Juz pare osob, pytalo sie o regulacje prawne zwiazane z koleja, wiec
pogrzebalem na CD-ROMie LEXa i zgralem pare aktow 8-) (prawnych).

Zip-a mozna sciagnac z :
http://www.euv-frankfurt-o.de/~euv-1005/railway/kolej.zip

Na razie jest to 8 calkowicie dowolnie dobranych ustaw i rozporzadzen. O
to ich lista:

1. USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym.
[tran_kol.txt]

2. ROZPORZÄ˝DZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 7 maja 1983 r.   w
sprawie  zasad  i  warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych  w  pociągach  i  samolotach  komunikacji międzynarodowej
oraz w międzynarodowych portach lotniczych. [alkohol.txt]

3. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17
kwietnia 1998 r.   w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji
wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie
działalno ci gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi
i wykonywaniu przewozów kolejowych. [konc_1.txt]

4. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8
maja 1998 r.   w sprawie okre lenia wysoko ci i sposobu uiszczania
opłaty za udzielenie koncesji na prowadzenie działalno ci gospodarczej
polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów
kolejowych. [konc_2.txt]

5. USTAWA z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie
Koleje Państwowe". [pkp.txt]

6. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15
grudnia 1998 r.   w sprawie tre ci, sposobu i terminów ogłaszania
rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków
ponoszenia kosztów z tym związanych. [rozk.txt]

7. ROZPORZĽDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26
lutego 1996 r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie. [skrz.txt]

8. ROZPORZĽDZENIE
 MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
 z dnia 12 sierpnia 1998 r.
   w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za udostępnianie linii
kolejowych przewo nikom kolejowym.
[oplaty.txt]

Program zasygnalizowal mi, ze PRAWO PRZEWOZOWE przestalo obowiazywac.

Grzesiek

nie, to nie jest jasne bo nie mowicie jednym glosem. nie chodzi mi o
e-faktury.
zakladamy sytuacje ze dostarczam komus niepodpisana fakture osobiscie (lub
przesylam fakture w pdf a kontrahent sobie ja wydrukuje na moja prosbe i
zaksieguje).

nie kumam nic juz z tego. wiekszosc moich kontrachentow nie podpisuje
faktury. placimy przelewem i wszystko gra. przeczytalem jak ma wygladac
faktura i nie ma w niej mowy o podpisie. wiec czemu mowisz ze ma byc? czy
nie jest to aby prewencyjne tworzenie biurokracji? to ze podpisywanie jest
dla mojego dobra mnie nie interesuje, bo 99,99% ludzi jest uczciwych i placa
za wykonana prace.

To sa fragmenty tekstu ktory kiedys znalazlem na necie - nie wiem ile w tym
prawdy:

"Nowe przepisy określające niezbędne wymogi dotyczące faktur nie przewidują
już konieczności podpisywania faktur. Ani bowiem w rozporządzeniu ministra
finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu
ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz
971), ani w nowej ustawie o VAT (Dz.U. z 2004r nr 54, poz 535) wśród
koniecznych elementów faktury nie wymieniono podpisu. Brak konieczności
podpisywania faktur jest zgodny z obowiązującą od 01.01.2004 w krajach Unii
Europejskiej dyrektywą 2001/115/EC, określająca zasady fakturowania, która
stanowi, że państwa członkowskie nie mogą wymagać, aby faktury były
podpisane (Art. 2, ust. 2, L 15/24)."

wiele firm umieszcza taki tekst na swoich stronach internetowych i z zasady
mowi klientom ze nie podpisuje faktur.

czy myslisz ze taka firma jak Shell sie myli? faktury na Shellu to zwykly
wydruk z kasy fiskalnej ktorego nikt nie podpisuje. Myslisz ze nie
przestudiowali prawa? Nie chce mi sie w to wierzyc.

Stwierdzenie z rozporządzenie rady ministrów z dnia 17 lutego 1998 r.w
sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu
sporządzania
i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. (Dz.U. nr 25 z dnia
27
lutego 1998 r. poz. 130) § 6. 2. O przyjęciu granic, o którym mowa w ust.
1,
osoba sporządzająca projekt podziału nieruchomości zawiadamia
zainteresowane
strony. Do zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1-4
ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne rozumię dosłownie a nie
rozszerzająco tzn.:

1)      wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za
zwrotnym
poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem,

2)      W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa.

Z tego wynika, że w sytuacji kiedy strony podpiszą protokół z czynności

zwrotki mogę sobiie trzymać na pamiątkę w biurku.A co za problem wlozyc ja do operatu?

Inaczej wygląda sprawa sprawdzania operatu podziałowego przez ośrodek.
Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w
sprawie
trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i
rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. (Dz. U. z dnia 27
lutego
1998 r.) § 9. 1. Dokumentację dotyczącą podziału nieruchomości sporządza
się
w formie operatu.

2. Operat, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej
projekt podziału nieruchomości, stosownie do przepisów ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne, i podlega ocenie wyłącznie w zakresie
zgodności
z zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zasady wykonywania prac geodezyjnych są zawarte w standardach technicznych
dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie określonych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i
administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie. (dz. u. z dnia 12
kwietnia

poza
tym ośrodek nie ma prawa wskazywać geodecie jako błąd braku zawiadomień w
operacie.Zawartość operatu z rozgraniczenia i podziałów nieruchomości podaje
instrukcja techniczna O-3 gdzie w załączniku nr 6
Zwrotne poświadczenia odbioru wezwań do stawienia się na gruncie wchodzą w
skład
zasobu bazowego

Robert

Witam grupe!

Wydaje mi sie, ze warto zaczac od poczatku 'znajomosci' z firma Szeptel czyli od podpisania
promocyjnej umowy dnia
27.09.2000r. Promocyjna umowa zakladala znizke na zalozenie linni, warunkiem bylo 18 miesiecy na
ktore miala byc zawarta. Podpisalem ja ze wzgledu na dosc atrakcyjne oferte nieograniczonego
dostepu do internetu przy stalej oplacie abonamentowej 60zl. Wszystko bylo w najlepszym porzadku
do czerwca 2001 roku kiedy dostalem rachunek na kwote 680zl. Po probie wyjesnienia tej niemilej
niespodzianki w BOK Szeptela okazalo sie, ze firma zmienila taryfe. Z ustawy z dn. 21 07 2000r
Prawo Telekomunikacyjne art. 35.3 jasno wynika, ze musze byc powiadomiony na pismie z
wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego o terminie i zakresie zmian w taryfie. W BOK firmy
powiedziano mi, ze w miesiacu kwietniu informacja zostala dolaczona do rachunku w postaci malej
kartki. Niestety ja takiej kartki nie dostalem, nie bylem poinforomowany i zmianach. Zmiany polegaly na
rozliczeniu  kazdej minuty spedzonej w internecie przy ustalonej oplacie. Gdy sie o tym dowiedzialem,
natychmiast zrezygnowalem z oplacania internetu. Zerwac umowy na linnie telefoniczna nie moglem
bo mialem podpisana na 18 miesiecy. Przez caly ten czas oplacalem abonament na linnie
telefoniczna, zaleglosc (te 680zl) dalej pozosotawala, po 18 od zawarcia umowy zrezygnowalem z
uslug fimry Szeptel. W

pewien czas sprawa ucichla, do dzisiaj. Poinformowala mnie jakas firma sciagajaca dlugi, ze mam
czas do wtorku z zaplaceniem tych 680zl, jesli tego nie zrobie zapuka do mnie komornik.
I teraz kilka watpliwosci:
1. Skoro firma mnie nie poinformowala mnie o zmianie taryfy to chyba rowniez nie powinna naliczyc
tego rachunku?
2. Czy bez postepowania sadowego komornik moze cokolwiek mi zrobic, wkroczyc na moj prywatny
teren?
3. Jakie mam szanse w tej sprawie gdy dojdzie do postepowania sadowego? (czy jest jakis sposob
na udowodnienie, ze ja jednak dostalem ta informacje).

Witam,
Na aukcji gość wystawia kabel do telefonów x,y,z itd. Pisze, że
współpracuje z telefonami x,y,z itp. Mój telefon to x (wg. aukcji
współpracuje). Kupuję ten kabel i.... okazuje się, że wg. producenta ten
kabel NIE WSPÓŁPRACUJE z telefonem x. Wysyłam tą wiadomość do
sprzedającego - on pisze, żebym odesłał kabel i tak czynię.
Do tej pory jest ok (prawie).
Sprzedający zwraca mi na konto (po WIELU monitach) kasę za wylicytowany
przedmiot nie uwzględniając kosztów wysyłki. Na stronie o mnie pisze, że w
przypadku reklamacji nie zwraca za przesyłkę. I teraz:
1) Czy ma do tego prawo?
2) To nie jest reklamacja tylko zwrot towaru Z WINY SPRZEDAWCY (umieścił
NIEPRAWDZIWE dane w opisie aukcji)

Czy powinien zwrócić pieniądze za wysyłkę? Dodam, że koszt wysyłki to 8pln
a zostało to wysłane w kopercie bezpiecznej (całkowity koszt ok 4,50). Ja
mu w podobnej kopercie odesłałem w podobnej cenie (podwójna przesyłka).

R.powinien zwrócić Ci za przesyłkę

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr
141, poz. 1176)

towar jest zgodny z umową gdy:

  a.. odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub posiada cechy okazanej
kupującemu próbki lub wzoru - art. 4 ust. 2;
  b.. odpowiadać oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na
składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego
przedstawiciela - art. 4 ust. 4.
na podstawie Art. 361 § 1, Art. 363 § 1, oraz  Art. 390 USTAWY z dnia 23
kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zm)

Ten temat był już wałkowany kilka razy przed paroma
miesiącami. Do dzisiaj takie twierdzenia wydają (są?)
mi się *absurdalne* .
Nikt z tak jak Ty twierdzących nigdy nie podał podstawy
prawnej. Owszem, ktoś raz wkleił linka do calutkiego
dziennika ustaw, ale nie do konkretnego przepisu.
Wg. Waszych twierdzeń to moja eksmałżonka która
olewa prawo i konsekwencje płynące z jego łamania,
może się w każdej chwili zameldować u mnie w domu
gdyż wystarczy pójść do biura meldunkowego i powiedzieć
iż się tam i tam mieszka i proszę mnie "tam" zameldować!?.
To po prostu jest *chore*To nie jest chore. Zrozum, że obowiązek meldunkowy nie ma nic wspólnego z
prawem do pobytu w danym lokalu. Zmienił to Trybunał Konstytucyjny (WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 27 maja 2002 r. sygn. akt K. 20/01)
usuwając z USTAWY z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i
dowodach osobistych art. 9.2. który brzmiał: "Przy zameldowaniu na pobyt
stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić
potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w
którym ma nastąpić zameldowanie." Z chwilą uchylenia tego przepisu (19
czerwca 2002 roku) urząd nie ma prawa domagać się żadnych dokumentów. Z
rozpędu jeszcze się domagają czasem, ale na dobrą sprawę, to odmowa
zameldowania osoby tylko na podstawie jej oświadczenia stanowi
niedopełnienie obowiązków przez urzędnika, z wynikającymi z tego tytułu
konsekwencjami.

Jeśli Twoja była żona wbrew stanowi rzeczywistemu zamelduje się u Ciebie,
to popełni wykroczenie, bowiem nie będzie zameldowana tam gdzie faktycznie
mieszka i tyle.

W odpowiedzi na pismo z poniedziałek 10 listopad 2008 13:43
(autor Tristan
publikowane na pl.soc.prawo.podatki,

Na pytanie o wersję papierową faktury i odpisali mi z automatu:

================

Uprzejmie informuję iż ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz wydane do niej
akty wykonawcze (w szczególności rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27
kwietnia 2004 dotyczące zasad wystawiania faktur) nie wypowiadają się
jednoznacznie na temat dozwolonych sposobów przekazywania kontrahentom
faktur. Nie budzi też żadnych wątpliwości fakt, iż według obowiązujących w
Polsce zasad stanowienia, stosowania oraz interpretowania prawa nie jest
możliwe obciążenie jednostki żadnymi obowiązkami, bez wyraźnego
wyartykułowania tychże obowiązków w powszechnie obowiązującym akcie
prawnym.

Ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się dwoma terminami: faktura
elektroniczna, będąca kwalifikowaną formą faktury oraz faktura "zwykła"
nie-elektroniczna. Wymogi, co do sposobu przesyłania określone są jedynie
dla faktury elektronicznej (z możliwością dodatkowego uregulowania przez
Ministra Finansów), natomiast w wypadku podstawowego rodzaju faktury brak
jest takiego określenia. Sytuacji nie zmienia także przywoływanie przepisów
mówiących o "otrzymaniu" czy też "wystawieniu" faktury, gdyż ponownie brak
jest dookreślenia tychże terminów, a rozsądek nakazywałby akt wystawienia,
czy też przekazania dokumentu księgowego rozpatrywać bardziej w kategoriach
czynności księgowo-rozrachunkowej (wzajemne zobowiązania kontrahentów wobec
siebie oraz Państwa), niż materialno - technicznej (wydrukowanie, nadanie,
czy też choćby niekonieczne już w chwili obecnej podpisywanie). Z cała mocą
należy jednak tu podkreślić, iż faktura przekazana drogą mailową nabiera
znaczenia jako dowód
księgowy dopiero w momencie jej wydrukowania, uznania przez kontrahenta oraz
przyporządkowania do odpowiedniej ewidencji rachunkowej. Czynność ta
znajduje odzwierciedlenie u nadawcy faktury, który także posiada papierową
kopię przekazanej faktury. Podkreślenia wymaga także fakt, iż żadna z
przeprowadzonych u naszych klientów kontroli nie zakwestionowała faktur
wystawionych i przekazanych w taki sposób przez Blue Media Sp. z o.o.

================


Kodeks Cywilny (pełną wersję) można dość łatwo znaleźć via google (jak
zresztą większość rzeczy):

Art. 535(1). Przepisy niniejszego działu stosuje się do sprzedaży
konsumenckiej w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest
uregulowana odrębnymi przepisami.

i dalej:
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)
Art. 1.
1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności
przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która
nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą (towar konsumpcyjny).

4. Do sprzedaży konsumenckiej NIE STOSUJE SIĘ przepisów art. 556-581
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny..masz racje przyznaje , calkowicie zapomnialem ze to jzu nie dziala :)
pomylilo mi sie juz o tak poznej porze z niezgodnoscia :)

"
W praktyce obrotu sprzedawca nie może odsyłać konsumenta do producenta,
hurtownika, importera, ponieważ sam odpowiada za rozstrzygnięcie zgłoszonej
reklamacji. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie przesłaniu rzeczy w celu
oględzin, badań do producenta, wyspecjalizowanego laboratorium, aby
sprawdzić, czy zachodzi niezgodność z umową.
"

:)

jednak to co juz w chwili obecnej nie obowiazuje, tak czy siak jest
respektowane przez sprzedawcow :) moze to tylko z powodu czysto zwyczajowego
w celu zachowania dobrych obyczajow miedzy sprzedawca a konsumentem. Ja jak
najbardzie jsie do tego stosuje i uwazam ze inni powinni takze - jak klient
ma miec niedogodnosci w zwiazku z wysylaniem sprzetu do gwaranta, powinien
oddac do sklepu takze w ramach gwarancji.

Ludzie, zacznijcie wreszcie korzystać z obowiązującego prawa, piszcie do ministra RiRW z żądaniem podania wyników 4 kutrów powołując się na obowiązujące przepisy!

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.
USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

(...)

Dział IV
Informacje o środowisku

Rozdział 1
Dostęp do informacji

Art. 19. 1. Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.
2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają:
(...)
23) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska;

Jakby ktoś miał wątpliwości, czy może to się odnosić do "programu 4 kutrów", to niech wróci na początek Ustawy:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(...)
13) ochronie środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego;

Da się tu podpasować dorsza? Oczywiście - gospodarowanie zasobami środowiska!

A teraz tu:

Art. 21. 1. Organ administracji jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.
4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Samo nie przyjdzie, trzeba się ruszyć!!!
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)
z dnia., . 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych
organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa
morskiego
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U.
Nr 62, póz. 574, z 2005 r. Nr 96, póz. 807, z 2006 r. Nr 220, póz. 1600 oraz z 2007 r.
Nr 21, póz. 125) zarządza się, co następuje.
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 rnarca 2008 r.
w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych
warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, póz. 260) po § 25 dodaje
się § 25a w brzmieniu:
„§ 25a. 1. W okresie od dnia 22 kwietnia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.:
1) połowy przy użyciu narzędzi połowowych, o których mowa w§ 6 pkt 1, 2, 3 i 5,
o rozmiarze oczek co najmniej 90 mm, są prowadzone.
a) od dnia 22 kwietnia do dnia 26 kwietnia, od dnia 2 maja do dnia 6 maja, od dnia
12 maja do dnia 16 maja oraz od dnia 22 maja do dnia 26 maja - przez statki
rybackie, których portem macierzystym jest port w Ustce lub port znajdujący się
na zachód od portu Ustka,
b) od dnia 27 kwietnia do dnia 1 maja, od dnia 7 maja do dnia 11 maja, od dnia
17 maja do dnia 21 maja oraz od dnia 27 maja do dnia 31 maja - przez statki
rybackie, których port macierzysty znajduje się na wschód od portu Ustka,
" Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz U. Nr 216, póz. 1599).
1
2) połowów przy użyciu narzędzi połowowych, o których mowa w § 6 pkt 1, 2, 3 i 5,
o rozmiarze oczek co najmniej 90 mm, nie prowadzi się od dnia 1 czerwca do dnia 30
września.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej mniejszej
niż 10 m."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER ROLNICTWA
l ROZWOJU WSI
jako straznik wedkarski polecam CI ten link.mandaty!!! a szczególnie punkty 4,6,10 w tabeli ...
cennik może byc rózny w róznych okręgach a do tego moga zostać nałożone inne sankcje karne

punkt 10 mówi o tzw braku rejestru - ale rozumiemy przez to zarówno brak numerów rejestracyjnych ( srodki pływajacy z wypozyczalni -kajaki, rowery wodne , łodzie, jachy)
jak i dokumentu uwierzytelniajacego nadanie owych numerów na posiadany przez Ciebie i zarejestrowany srodek pływajacy .

przepis prawny wygląda tak -ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.o rybactwie śródlądowym:
Art. 20.2. Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
Art. 27. 1. Kto:
3)narusza przepisy ....art. 20 ust. 1 i 2
- podlega karze grzywny.

Odnośnie rejestracji : dokonasz tego w starostwie powiatowym - najczęsciej przy wydziale komunikacji jest okienko lub któś co się zajmuje tym >"wydział ochrony srodowiska" "Gospodarka wodna " albo inne rolne ......... tam cie pokierują bo inwencja "biórw" w wymyslaniu sobie nazw lub kamuflowaniu działalności jest nieograniczona !
na miejscy wypełnisz wniosek o rejestrację sprzętu do amatorskiego połowu ryb,
- wykupienie znaczki bądź dokonasz opłaty -bo znaczki skarbowe maja być zlikwidowane (nie pamiętam kwoty znaczków - całość, łącznie z wydaniem karty rejestracyjnej chyba kosztowała mnie 20-30złotych polskich )
-odbierasz kartę rejestracyjną......

a teraz - jestes zobowiązany do:
naniesienia w sposób widoczny i trwały na obie burty srodka pływajacego nadanego numeru przy czym wysokośc cyfr winna wynoscic 10cm a grubość cyfry 1cm(znaczy nie cała cyfra ma mieć 1 cm ale napisana np pisakiem albo pedzlem o takiej szerokosci )

pamietaj że jesteś zobowiązany do informowania starostwa o zbyciu ,kradziezy utracie zarejestrowanego srodka pływajacego oraz o kazdej zmainie adresu zamieszkania ..

teraz najlepsze - nie daj się zbyc tekstem typu skoro łodka juz zarejestrowana jako jacht to moze pan łowic..........
bo się niewytłumaczysz ani policji wodnej ,a ni ssr czy psr . z drugiej stronyczy nie żal takiej jednostki na łowienie ryb? duże zanużenie ma tez minusy - to znaczna masa przemieszcajac sie w wodzie powoduje miejscowe zmiany cisnienia a to nie jest bez wpływu na ryby ..
z nastawienia i pasji łowie sumy ..gdytak wielkie cielsko sunie w wodzie drobnica -np ukleja ucieka w popłochu wyskakujac nawet ponad wodę. pomyśl czy bedziesz wystarczajacodługo cumował by wszystko w wodzie się uspokoiło
Nr sprawy: 96/2008, zad. nr 7
Nowogród Bobrzański, dnia 27 sierpnia 2008 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO O NUMERZE 96/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych przetworzonych dla jednostek wojskowych” – zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 3036 Nowogród Bobrzański.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655.) informujemy, iż otrzymaliśmy od wykonawcy następujące zapytanie dotyczące zapisów SIWZ w w/w postępowaniu:

„Firma jest producentem naturalnej wody mineralnej w opakowaniach PET 0,5 l i 1,5 l. Produkt spełnia wszystkie wymagania wynikające z norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r., jak również potwierdzonych certyfikatami HACCP i ISO 9001.
W przedstawionych przez Państwa „szczegółowych wymaganiach dla produktów objętych zamówieniem” (załącznik nr 3 do SIWZ, Sprawa nr 96/2008) zadanie nr 7 – Woda, widnieje zapis „woda mineralna średnionasycona dwutlenkiem węgla (..)”
Jednocześnie w wykazie asortymentowo – ilościowym dla poszczególnych odbiorców, jak i w opisie pkt 4. opakowanie i oznakowanie dostawy, pojawia się zapis – woda pitna w butlach z tworzywa 18 l. (Woda pitna but.niegazowana 18 l )
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że łącznie w jednym zamówieniu dostawy wody mineralnej (opakowanie PET 0,5 i 1,5 l.) i pitnej (w galonach – butlach z dozownikami o poj. 18 l) stwarza precedens dla producentów naturalnej wody mineralnej. Uważamy, że dostawy te powinny być objęte odrębnymi zamówieniami, ponieważ wody mineralne nie mogą być rozlewane do opakowań o poj. 18 l. (utrata właściwości i składu wody)
Uważamy, że łączenie w jednym zamówieniu dostaw, o których mowa wyżej zawęża konkurencję
i stwarza ograniczenia udziału w przetargu producentom wód mineralnych, na korzyść pośredników
(hurtowni, agencji handlowych itp.) . Zapis ten narusza więc naszym zdaniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ?”

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający informuje, że w całości pozostawia zapis zawarty w SIWZ gdyż nie zgadza się z interpretacją pytającego.

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3036

(-) w/z ppłk Krzysztof BIALUK
Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60`000 euro

Nr sprawy 27/07.
Usługa: wykonanie i montaż krat stalowych z siatką w oknach pomieszczeń Składów Materiałowych Zamawiającego w łącznej ilości ok. 107 m2.

Kod CPV: 27331000-4

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy oraz spełniają pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - budynek nr 735, kancelaria jednostki.
5. Termin składania ofert upływa dnia: 20 marca 2007 r. o godz. 11:30
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, budynek nr 745, pokój nr 15 (Dział Zamówień Publicznych) dnia: 20 marca 2007 r., godz. 12:00.
7. W postępowaniu stosowane będzie kryterium cena = 100%.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej dla wyboru najkorzystniejszej oferty, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Termin związania ofertą: 17 kwietnia 2007 r.
12. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przekazano do publikacji na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2 marca 2007 r. i zostało ono opublikowane pod następującym numerem: OWP/2007/03/02-1209069
13. Dane zamawiającego:

Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Zawiszy Czarnego
66-011 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Kontakt:
fax: 068 32 162 01,
centrala: 068 32 765 55 lub 32 762 61:
- wewn. 139 p. Ryszard KRZYWNIAK (sprawy techniczne);
- wewn. 294 p. kpt Andrzej SZCZEPANIK (sprawy techniczne);
- wewn. 169 p. Zygmunt OLKIEWICZ (sprawy formalnoprawne).
e-mail: jw930362@unet.pl
1. Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2649 w Żaganiu
68 - 100 Zagań, ul. Żarska
tel. 068 3689701, FAX 068 3689008
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. Jednostka Wojskowa Nr 2649 w Żaganiu nie posiada własnej strony internetowej, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest zamieszczona na stronie internetowej
www.przetargi.army.mil.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa systemu przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego czołgu w systemie DEUGRA na 27 jednostkach sprzętu

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza również składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.06.2007 r.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
~ spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
~ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
~ posiadają wymagane właściwymi przepisami atesty i zezwolenia
~ złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający odstępuje od żądania wadium od przystępujących do niniejszego przetargu.
9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena - 100%
10. Termin składania ofert upływa dnia 26 kwietnia 2007 r. o godz. 12.00.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opisanej według wskazań siwz, należy złożyć w Kancelarii Jawnej JW 2649 ul. Żarska, 68 - 100 Żagań. Termin otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 13.00
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na stronie internetowej DWLąd.
Nowogród Bobrzański, dnia 3 kwietnia 2007 r..

Uczestnicy postępowania protestacyjnego

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW

Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim (zw. dalej zamawiającym) na mocy art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm. - zw. dalej "ustawą") postanawia jednocześnie rozstrzygnąć protesty dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) złożone przez firmy Safe Life sp. z o.o. ze Swarzędza (z dn. 27 marca br.) oraz Milena Plus Rafał Gielnik z Kostrzyna Wlkp. (z dn. 28 marca br.), gdyż protesty tych wykonawców w swej istocie dotyczą tych samych zapisów oprotestowanej specyfikacji.

Zamawiający przychyla się do treści przedmiotowych protestów w zakresie obowiązku posiadania przez wykonawców certyfikatu CNBOP i WE oraz jednoznacznie wyjaśnia sporny zapis specyfikacji. Wymagany jest jeden z certyfikatów, a nie obydwa. Protestujący niewłaściwie odczytują ów zapis sądząc, iż zamawiający wymaga tylko atestacji CNBOP. Dla udziału w postępowaniu wystarczy przedłożenie ważnego certyfikatu uznanej jednostki notyfikującej. Odpowiedni certyfikat należy więc złożyć wraz z momentem dostawy.

W zakresie protestu firmy Safe Life sp. z o.o. na terminy realizacji przedmiotu zamówienia protestu się nie uznaje. Zamawiający wyznaczając termin założył czas na prawidłową realizacje przedmiotu zamówienia; uczestnictwo w postępowaniu przetargowym ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. Stąd od wykonawcy zależy, czy chce on wziąć udział w postępowaniu i jest w stanie wykonać zamówienie publiczne. Odpowiadając też na zarzut nie podawania rozmiarów poszczególnych składników sortów mundurowych Wojskowej Straży Pożarnej zamawiający informuje, iż wszczynając postępowanie przetargowe nie ma jeszcze wiedzy w zakresie rozmiarów przedmiotu zamówienia - związane jest to ze znaczną rotacją pracowników. Rozmiarówka jest podawana niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Zarzut firmy Safe Life sp. z o.o., że jakoby "(...) pozostały czas jest niemożliwym okresem na wykonanie zamówienia, chyba że oferent posiada już na swym magazynie dostawę, o dziwo adekwatną do zapotrzebowania Zamawiającego" nosi znamiona pomówienia, toteż zamawiający zwraca uwagę, że reprezentuje Skarb Państwa, który jest osobą prawną; stąd jego dobro podlega ochronie w świetle przepisów Kodeksu cywilnego - art. 43: Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

Niniejsze rozstrzygnięcie protestu jest ostateczne. Nie przysługuje od niego odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3036

(-) płk Tadeusz KWIATOSIŃSKI
Tak wiec gdzie moglbym sie zglosic i powiedziec jaki jest problem? do starosty a moze burmistrza?? czekam na odpowiedz


Zarówno Gminy jak i powiaty mają swoje kompetencje w gospodarce odpadami. Na poziomie mieszakańca radziłbym rozmawiać z gminą (niemam do końca pewności jak to jest w miastach na prawach powiatów ale nie powinno być róznicy). Podstawą prawną do wszelkich czynności na poziomie gminy jest uchwała - regulamin utrzymania czystościi porządku na terenie na Miasta i Gminy, który ustala zasady zbierania, zbywania, obowiązki właścicieli nieruchomości, obowiazki innych podmniotów. Regulamin opracowuje się na podstawie zapisów ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001r i rozp. Min infreastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
regulamin powinien (musi) być zgodny z planem gospodarki odpadami który gminy miały obowiązek sporządzić i uchwalić do 30 czerwca 2004 roku. Plan ten sporządza się na lata 2004 - 2011 w roku 2006 ma być dokonana ocena realizacji postanowień i zapisów planu. Jest on częścia programu ochrony środowiska. Zawiera szczegółowy na lata plan zmniejszania ilosci odpadów komunalnych trafiających do składowania (na wysypiska), przez selekcję , wtórne wykorzystanie, kompostowanie itd.
jest bardzo dobra okazja do analizy i ewentualnej krytyki władz za niewykonanie postanowień, ponieważ jest ustawowy termin tej analizy to przygotować musi ją burmistrz a wszelkie zapytania w tym temacie są jak najbardziej na miejscu , a dodatkowo taka krytyka w roku wyborczym jast bardzo skuteczna.
Jeśli jeszcze mógłbym w czymś pomóc to proszę pytać. Nie czuje się fachowcem lecz kilka lat zinteresowania ta dziedziną dało mi odrobinę wiedzy.

Drwalnik prawo unijne wymogło na prawie polskim odpowiednie zapisy. Podobnie w w karaju zapisy państwowe skutkują zapisami w województwach , powiatach, gminach. Jeśli chcemy coś wyegzekwować sparwdźmy czy realizowane są postanowienia jako żródło finansowania podać można GFOŚiGW i inne fundusze w ochronie środowiska.
Nawiasem mówiąc rynek odpadów segregowanych jest teraz na tyle atrakcyjny ze w naszej gmnie pojemniki firma ustawiła za darmo i odbiera bezpłatnie.
DYREKTOR GENERALNY Warszawa, 27 kwietnia 2007 r.
LASÓW PAŃSTWOWYCH

GK – 1001 - 2/07
Panowie
Dyrektorzy
- Regionalnych Dyrekcji LP,
- Jednostek organizacyjnych LP
o zasięgu krajowym
(wszyscy)

W związku z podpisaniem przez Ministra Środowiska i ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw Nr 58, poz. 398, rozporządzenia z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego, zwracam uwagę Panów Dyrektorów na obowiązujący przepis § 21, ust. 4 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z 29 stycznia 1998 r., z późn. zmianami, odwołującego się do treści zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań (M.P. nr 15, poz. 180).
Na podstawie tego przepisu pracownicy Służby Leśnej, uprawnieni do bezpłatnego mieszkania, na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 14 marca 2007 r., zachowują prawa, jakie wynikają z treści tego zarządzenia.
W związku z powyższym nie należy podejmować działań, wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska, o którym mowa na wstępie, a które stałyby w sprzeczności z przepisami cyt. wyż. zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r.

Z poważaniem

Andrzej Matysiak

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Sprawdź z tym http://www.zwiazek.lesnik...s/2007/PUZP.htm
Karateka zajrzyj w dokumenty prawne a pojemiesz o czym inteligentni ludzie mówią. Oto masz wycią z ustawy:

zmiany: 1990-03-13 Dz.U.1990.14.86 art. 1
1995-01-01 Dz.U.1994.84.386 art. 4 ust. 6a
1996-04-09 Dz.U.1996.27.118 art. 1
1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 57
2001-01-01 Dz.U.1997.121.769 art. 73

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach

Rozdział 6.
Stowarzyszenia zwykłe

Art. 40.

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.
Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący, podając dane, o których mowa w ust. 2.
Art. 41.

Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w art. 16. Art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.
Art. 42.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

łączyć się w związki stowarzyszeń,

zrzeszać osób prawnych,

prowadzić działalności gospodarczej,

przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Wszystko to wymieniłem, tylko jesteś zbyt lewniwy i pewny siebie żeby tego nie pojąć. Założenie stowarzyszenie to betka, żaden problem. Piszesz regulami idziesz do urzędu miasta i za marne grosze masz organizację tyle że bez osobowości prawnej.
Zasadniczo nie reaguję na takie zapytania, bo często dyskusja co do przepisów, a zwłaszcza podatkowych najczęściej schodzi na płacze i żale, ale niech tam, wrzucę kilka wskazówek. Nie napisze jaka stawka dla jakiego sprzętu- bo nie chce mi się i nie mam czasu, ale jak kto potrzebuje znajdzie bez trudu.

Zakładam, że chodzi o podatek VAT (wszystkie te sprzętu stanowią towar w rozumieniu ustawy- patrz Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT jako towar traktuje rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty).
Zasadą jest opodatkowanie stawką podstawową 22%, a wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7%- zawiera załącznik do nr 3, natomiast opodatkowanych stawką 3% - załącznik nr 6 do ustawy. Poszukaj może jest coś w tych tabelach, choć wątpię (7% może być ewentualnie opodatkowany sprzęt o wymiarach dziecięcych- kimona, inna odzież).
Co do wskazanych przepisów o statystyce to należy przejrzeć rozporządzenia do ustawy o statystyce publicznej. To znaczy ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz.844 ).

Wszystko co napisałem powyżej dotyczy nabycia towarów od podmiotów polskich lub w ramach tzw. nabycia wewnętrzwspólnotowego (w ramach UE).
Natomiast co co towarów importowanych to należy przejrzeć ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW)z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 87, poz. 826)
oraz rozporządzenie dotyczące statystyki (j.w.) tj. ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN) (Dz. U. Nr 98, poz.979)
Przepisy można znaleźć np. na www.prawo.lex.pl. lub stronie MF www. mf.gov.pl.
Jeżeli macie zarejestrowaną działaność gospodarczą lub jesteście stowarzyszeniem (UKS) polecam zapytanie właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego (w przypadku importu), może trochę to potrwa ale odpowiedź niemal pewna (nie gwarantuję oczywiście czy będzie zrozumiała).

Skończyłem.
PZDR. Robert
moze nie o rzadzie ale idioci to idioci

Obowiązek wywieszania flag przez osoby prywatne na wszystkich budynkach podczas świąt państwowych przewiduje projekt ustawy, który złożył w Sejmie PiS – dowiedział się serwis internetowy TVP Info.

Teraz taki obowiązek mają tylko instytucje publiczne. Po zmianach proponowanych przez PiS nakaz ma dotyczyć wszystkich budynków: domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także siedzib prywatnych firm. Żadnej kary za brak flagi jednak nie będzie.

- Nasza ustawa ma charakter wychowawczy, karanie byłoby absurdem – mówi Arkadiusz Czartoryski, poseł PiS, który jest sprawozdawcą projektu. – Nowe przepisy mają pomóc w zachowaniu naszej narodowej tożsamości. Jesteśmy w Unii, do naszego życia przenika coraz więcej symboli europejskich. Być może już wkrótce nie będziemy mieli złotego, zniknęły szlabany na przejściach granicznych. Musimy dbać o flagę – wyjaśnia Czartoryski.

REKLAMA Czytaj dalej

Nasza ustawa ma charakter wychowawczy, karanie byłoby absurdemArkadiusz Czartoryski
Aby ustawa mogła wejść w życie, musi poprzeć ją Platforma Obywatelska. Nie wiadomo jeszcze, jaką decyzję podejmie cały klub, jednak niektórym posłom PO pomysł się podoba. - Chciałbym, żeby Platforma poparła ten projekt – mówi Sławomir Rybicki, wiceszef klubu PO. – Ustawa przypomina o potrzebie szczególnego uczczenia naszych świąt narodowych – mówi Rybicki.

W Polsce mamy cztery święta państwowe wolne od pracy: 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia ( święto Wojska Polskiego) i 11 listopada ( Święto Niepodległości). Są też dni, podczas których pracujemy, ale które są świętami: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Dzień Solidarności i Wolności (31 sierpnia), Dzień Podziemnego Państwa Polskiego (27 września) i Dzień Papieża Jana Pawła II (16 października).

i KOMENTARZ - rozumiem ze niektorzy sa wielkimi patriotami ale obowiazek wywieszania flagi? a co my to ku*** zyjemy w jakis chinach, koreach czy innych wenezuelach?
niektorym to juz do konca na leb padly te sejmowe lawki
jak ktos chce obchodzic swieto panstwa to i tak bedzie obchodzil a nie mozna nakazywac obywatelom wolnego kraju co maja robic
i jeszcze te tlumaczenia ze niby karac za to nie beda

>